1 lidhje

Gjej abonimin që të përshtatet më shumë

1 muaj

15
  • 16,000+ kanale televizive
  • 10,000 deri në 24,000 VOD
  • Aktivizim direkt
  • Smart TV, Smartphone & Kompjuter
  • Llogari test për 24 orë
  • 99.99% Operative
  • Auto azhornim (TV dhe VOD)
  • 24/7 Suport Klienti
  • M3U & MAG & Enigma

3 muaj

30
  • 16,000+ kanale televizive
  • 10,000 deri në 24,000 VOD
  • Aktivizim direkt
  • Smart TV, Smartphone & Kompjuter
  • Llogari test për 24 orë
  • 99.99% Operative
  • Auto azhornim (TV dhe VOD)
  • 24/7 Suport Klienti
  • M3U & MAG & Enigma

6 muaj

50
  • 16,000+ kanale televizive
  • 10,000 deri në 24,000 VOD
  • Aktivizim direkt
  • Smart TV, Smartphone & Kompjuter
  • Llogari test për 24 orë
  • 99.99% Operative
  • Auto azhornim (TV dhe VOD)
  • 24/7 Suport Klienti
  • M3U & MAG & Enigma

12 muaj

75
  • 16,000+ kanale televizive
  • 10,000 deri në 24,000 VOD
  • Aktivizim direkt
  • Smart TV, Smartphone & Kompjuter
  • Llogari test për 24 orë
  • 99.99% Operative
  • Auto azhornim (TV dhe VOD)
  • 24/7 Suport Klienti
  • M3U & MAG & Enigma

2 lidhje

Gjej abonimin që të përshtatet më shumë

1 muaj

25
  • 16,000+ kanale televizive
  • 10,000 deri në 24,000 VOD
  • Aktivizim direkt
  • Smart TV, Smartphone & Kompjuter
  • Llogari test për 24 orë
  • 99.99% Operative
  • Auto azhornim (TV dhe VOD)
  • 24/7 Suport Klienti
  • M3U & MAG & Enigma

3 muaj

40
  • 16,000+ kanale televizive
  • 10,000 deri në 24,000 VOD
  • Aktivizim direkt
  • Smart TV, Smartphone & Kompjuter
  • Llogari test për 24 orë
  • 99.99% Operative
  • Auto azhornim (TV dhe VOD)
  • 24/7 Suport Klienti
  • M3U & MAG & Enigma

6 muaj

65
  • 16,000+ kanale televizive
  • 10,000 deri në 24,000 VOD
  • Aktivizim direkt
  • Smart TV, Smartphone & Kompjuter
  • Llogari test për 24 orë
  • 99.99% Operative
  • Auto azhornim (TV dhe VOD)
  • 24/7 Suport Klienti
  • M3U & MAG & Enigma

12 muaj

90
  • 16,000+ kanale televizive
  • 10,000 deri në 24,000 VOD
  • Aktivizim direkt
  • Smart TV, Smartphone & Kompjuter
  • Llogari test për 24 orë
  • 99.99% Operative
  • Auto azhornim (TV dhe VOD)
  • 24/7 Suport Klienti
  • M3U & MAG & Enigma